NORSK:
Mitt første kull hadde jeg i 1991 på min første shetland sheepdog som het Zita.  Hun var en tricolour tispe.  Snill og herlig rolig. hun fikk et enebarn som ble kalt Scarlett Adorable Tara (oppkalt etter filmen Tatt av vinden). Hun var en skygget sobel. Hun ble hos meg.  Tara er grunnen for interessen for spesielt lydighet, utstilling på grunn av at hun både var både pen, lydig og lett å stille. Tara er også grunnen til at oppdrett av shetland sheepdog ble en del av mitt liv.  Etter hvert  fikk jeg oppdretternavnet Scarlet-Red. 

Det viktigste for meg, er at mine valper/hunder har et godt og trygt gemytt.  Valpene får ligge i et rolig og varmt rom til de har fått opp øyene og etter det er de i stuen sammen med oss.  Om natten har de et eget trekkfritt rom i huset. Hundene skal jo bo hos en familie, og da bør de jo ikke være redde og utrygge. Om mine valper utvikler seg til å bli utstillings vakre i tillegg til dette, er jo dette et  pluss

Absolutt alle mine valper blir solgt som familiehunder.

ENGLISH:

I had my first litter in 1991 on my first shetland sheepdog named Zita. She was a tricolor bitch. Kind and wonderfully calm. Her first litter consisted of only one puppy who I kept. I gave her the name Scarlett Adorable Tara (named after the movie Gone with the Wind). She was a shaded sable. She stayed with me. Tara is the reason for my interest in obedience in particular, and exhibition because she was both pretty, obedient and easy to pose. Tara is also the reason why shetland sheepdog breeding became a part of my life. Eventually I got the breeder name Scarlet-Red.

The most important thing for me is that my puppies / dogs have a good and safe mood. The puppies lies in a quiet and warm room until they have opened their eyes and after that they stays in the living room with us. At night, they have a separate draft-free room in our house. The dogs will live with a family, and then they should not be afraid and insecure. If my puppies develop to be show beautiful in addition to this, this is a plus
Absolutely all my puppies are sold as family dogs.

    

Gunn Randeberg med Angel
(Lyngvetun's Just a Scarlet Design)

Her bor vi
Here we live

Min kjære samboer Salomón Alfaro sammen med jentene våre
Min kjære samboer Salomón Alfaro sammen med jentene våre