Scarlet-Red's Gunnsita
(RO BG UCH BGGr UCH ROGr UCH Mohnesee Blue Jazz ex La-min-so's Scarlett O'Hara)

Divaen
Divaen
Leker ute / playing outside
Leker ute / playing outside
4 uker gammel / 4 weeks old
4 uker gammel / 4 weeks old
1 uke gammel / 1 week old
1 uke gammel / 1 week old
Står jeg pent nå? / Standing OK now?
Står jeg pent nå? / Standing OK now?
Vokser til / still growing
Vokser til / still growing
4 uker gammel / 4 weeks old
4 uker gammel / 4 weeks old
3 uker gammel / 3 weeks old
3 uker gammel / 3 weeks old